Report Podcast

Adatvédelmi szabályzat 

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatónkban igyekszünk minden lehetséges kérdésedre választ adni, de ha úgy érzed, hogy további információra van szükséged, vagy bármilyen kérdésed merül fel, úgy keress minket az info@hellorepublic.com e-mail címen. Ahogy tudunk – de maximum egy hónapon belül – válaszolunk.

 1. Az adatait kezelése során az alábbi alapelveket követjük.
 • a személyes adataidat jogszerűen és tisztességesen, valamint Általad átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adataidat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adataid az adatkezelés céljai szempontjá-ból megfelelőek, relevánsak és szükségesek;
 • mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adataid pontosak és naprakészek legyenek, ha ez az állapot nem áll fenn és ez tudomásunkra jut, úgy azonnal helyesbítünk, vagy törlünk;
 • a személyes adataidat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adataid kezelésének céljainak eléréséhez szükséges ideig legyél azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a sze-mélyes adataid biztonságát, az adataid jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 1. Az adataidat az alábbi jogalapokon kezeljük.
 • az előzetes tájékoztatásunkon alapuló önkéntes hozzájárulásod alapján, csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel;
 • egyes esetekben azonban személyes adatait kezelése jogszabályi előírásokon alapulhat és számunkra kötelező lehet – az ilyen esetekben külön is igyekszünk minderről tájékoztatni;
 • ezen felül előfordulhat az is, hogy egy adatkezelési művelet megtételére azért van szükség, mert a mi, vagy mások jogos érdeke azt megkívánja – ilyen eset lehet például a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, csalások megelőzése céljából végzett adatkezelés, hálózati- és informatikai biztonság garantálásához feltétlen szükséges adatkezelés, vagy veszélyhelyzetekhez kapcsolódó adattovábbítás.
 1. Az általunk kezelt adataid.

Honlapunk (alhonlapunk) látogatása esetén

Adatkezeléseink célja:

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Adatkezeléseink jogalapja:

Üzleti érdekünk

Általunk kezelt adatid:

IP címed látogatásod időpontja, amit konkrétan megnéztél böngésződ és operációs rendszered típusa

Időtartam:

1 év

Regisztráció a honlapunkon – vagy annak aloldalán – és hírlevél, vagy direkt marketing tevékenység végzéséhez való hozzájárulás esetén

Adatkezeléseink célja:

Cél a felhasználói élményed fokozása; kapcsolattartás; közvetlen üzletszerzési tevékenység saját és harmadik személyek részére(reklámok, ajánlatok küldése); a regisztráció során ígért anyagok megküldése; adatvédelmi incidensről, technikai információkról való értesítésküldés (pl. adataink megváltozása).

Adatkezeléseink jogalapja:

Hozzájárulásod

Általunk kezelt adatid:

Vezetéknév, keresztnév, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím

Időtartam:

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulásod esetleges visszavonásáig

Ügyintézéssel kapcsolatban, panaszokkal kapcsolatban megadott adataid vonatkozásában

Adatkezeléseink célja:

Cél a panaszodra való reagálás és a kapcsolatat-tartás

Adatkezeléseink jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése

Általunk kezelt adatid:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet

Időtartam:

Kérelmed, ügyed elintézésétől számított 5 évig

Nyereményjátékokkal kapcsolatban megadott adataid vonatkozásában

Adatkezeléseink célja:

cél a felhasználói élmény növelése, a közted és a Társaságunk közötti kapcsolat jobbá tétele

Adatkezeléseink jogalapja:

Hozzájárulásod és jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Általunk kezelt adatid:

a nyereményjátéktól függően:teljes név, születési idő, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Időtartam:

Ha játékos vagy, úgy a játék befejezéséig ha nyersz, nyertesnek hirdetésedtől kezdve 5 évig

 1. Az adatkezelőd és az adatfeldolgozók.

Republic Group Kft.

Székhely és postacím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. 5/2;

Cégjegyzékszáma: 01-09-939082;

Adószáma: 22689018-2-41;

E-mail: info@hellorepublic.com;

Honlap:
www.hellorepublic.com;
www.republicgroup.hu;
www.brandfestival.hu;
www.zeitgeist.hu;

Adatvédelmi tisztviselőnk nincs, mert számunkra ilyen személy alkalmazását nem írja elő jogszabály, de kérésedre megadjuk ügyvédünk elérhetőségét, aki az adatvédelmi és adatkezelési ügyeinkkel is foglalkozik.

Tárhelyünket a MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce utca 24. 1/3.) szolgáltatja, szá-mukra adataid védelme pont olyan fontos, mint számunkra.

IT szolgáltatásainkat az ITrészleg Kft. (1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.) intézi, akik szintén kiemelt figyelmet fordítanak adataid védelmére.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körében változás áll be, arról természetesen haladék-talanul értesítünk.
Személyazonosító adataidat csak abban az esetben kérjük el, ha regisztrálni szeretnél, vagy valamelyik nyereményjátékunkban szeretnél részt venni.

 1. Cookiek.

A cookie egy adatfájl, ami akkor kerül a gépedre, amikor a honlapunkat, alhonlapunkat megnézed, ezt követően ezeket a fájlokat a géped böngészője lementi és tárolja.

Abban az esetben, ha valamelyik mainstream böngészőt használod, akkor az alapból a cookie-k letöltését és felhasználását engedi.

Ezeket Te természetesen a böngésződ beállításaiban felülírhatod.

Néhány cookie azonban nem igényli a hozzájárulásodat, ilyenek például a felhasználói-biztonság érdekében használt cookie-k.

Abban az esetben, ha olyan cookie-kat szeretnénk használni, amik esetleges hozzájáru-lásodat igénylik – ilyenek a kényelmi, vagy funcionális cookie-k, úgy arról a honlapunk, alhonlapunk első felkeresésekor tájékoztatunk.

Léteznek továbbá olyan cookie-k is, amelyek harmadik személyes adatgyűjtését segítik elő, de ilyeneket mi jelenleg sem használunk és a jövőben sem tervezünk használni.

A cookie-k használatát természetesen nem vagy köteles elfogadni, de ha nem fogadod el őket, akkor lehet, hogy honlapunk Nálad nem fog megfelelően működni.

 1. Mit kell tudni még adataid kezeléséről?

A személyes adataidat alapvetően önkéntesen adod meg nekünk a regisztráció során, vagy abban az esetben, ha kapcsolatba lépsz velünk bármilyen fórumon, vagy nyere-ményjátékban veszel részt.

Kérünk, hogy mindig csak valós adatokat adj meg, mert ha valótlan adat kerül az adat-bázisunkba az senkinek sem jó.

Abban az esetben, ha nem a saját adataidat adod meg, hanem másét, úgy azt vélelmez-zük, hogy akinek az adatait megadtad, attól az ehhez szükséges felhatalmazással rendel-kezel.

Nagyon fontos, hogy az Európai Unió adatvédelmi reformjának következtében az önkéntesen megadott adatait kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visz-szavonhatod kötetlen formában, akár egy e-mailben, akár a hírleveinkben meg-jelölt releváns linkre való kattintással, akár regisztrációd törlésével – ez bizto-sítja, hogy az adataiddal alapvetően Te rendelkezhess.

A hozzájárulásod visszavonását ahogy tudjuk nyilvántartásba vesszük és ha nincs más adatkezelési jogalapunk, adataidat azonnal töröljük is. Mivel azonban ez technikai kér-dés előfordulhat, hogy a törlést csak bizonyos idő elteltével tudjuk teljesíteni. A törlés időpontja azonban nem lehet hosszabb, mint a kérésed beérkezésétől számított 15. naptári nap.

Végül tájékoztatunk arról is, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat közölsz, vagy eljárásod negatív tartalmú, esetlegesen valamely bűncselekmény elköve-tésének gyanúja merül fel, úgy rendszereinkből kitiltunk és megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

 1. Mit kell tudod direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Regisztrációd során hozzájárulásodat adhatod ahhoz, hogy személyes adataidat arra is felhasználhassuk, hogy direkt marketing tevékenységet végezzünk akár saját, akár har-madik személyek részére, vagy hírlevelet küldjünk Neked; mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az adataidat eladjuk másoknak, a hírlevelet minden esetben mi küldjük, csak annak tartalmát adott esetben más is meghatározhatja jogszerű keretek között.

Hozzájárulásodat a fenti tárgykörökben külön-külön adhatod meg és külön-külön is visszavonhatod a fentebb már leírtak szerint. Ezek a hozzájárulások egymástól függet-len hozzájárulásnak minősülnek.

Ilyenkor a hozzájárulásod visszavonásáig bármikor küldhetünk Neked hírlevelet, vagy közvetlen üzletszerzési tevékenységre irányuló egyéb anyagot.

 1. Mit kell tudnod nyereményjátékainkról?

Előfordulhat, hogy nyereményjátékokat is szervezünk, ilyenkor a – fenti alapelveket követve – mindig külön értesítünk magáról a játékról, annak szabályairól és a részvétel-lel kapcsolatos adatvédelmi eljárásunkról.

 1. Mit kérhetsz tőlünk adataiddal kapcsolatban, milyen jogaid vannak?
 • tájékoztatást bármilyen adatkezelési kérdés tekintetében;
 • az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészí-tését, ha azt látod, hogy az adataid helytelenek, vagy már nem akarod, hogy kezeljük őket.
 • tiltakozhatsz az adatkezelésünk ellen és kérheted adatai törlését valamint zárolását, ha úgy gondolod, hogy adatkezelésünk jogszerűtlen.
 • kérheted, hogy adataidat olyan formában adjuk át számodra, hogy azt másnak is meg tudd adni, vagy adataidat kérésedre máshoz továbbítjuk;
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Kérésedre tájékoztatunk adunk az általunk, vagy adatfeldolgozóink által kezelt:

 • adataidról;
 • adataid forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározá-sának szempontjairól;
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő te-vékenységükről;
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra va-lamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataidnak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Kérésedet legkésőbb a beérkezéstől számított egy hónap alatt ingyenesen teljesítjük, kivéve, ha a kérésed ismételt, vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű.

Abban az esetben megtagadhatjuk a kérésed teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatke-zelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előter-jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet a NAIH-hoz, vagy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

E körben végül kifejezetten kérünk, hogy mielőtt a NAIH-hoz fordulnál, vagy bíróságra mennél minden esetben próbálj velünk egyeztetni, mert az sokkal gyorsabb és költség-hatékonyabb lehet mindkettőnk számára.

 1. Amiről még mindenképp tájékoztatni szeretnénk.

A BRANDFESTIVAL és a ZEITGEIST az Adatkezelő egyes projektjei, így ha olyan anya-got küldünk Neked, amiben a BRANDFESTIVAL, vagy a ZEITGEIST szerepel az adatke-zelő ugyanúgy a Republic Group Kft. Ugyanez igaz abban az esetben is, ha harmadik személy részére végzünk direkt marketing tevékenységet.

Külföldre nem továbbítunk adatokat, sem az Európai Unión belülre, sem azon kívülre.

Adatfeldolgozóinkkal mindig a vonatkozó jogszabály szem előtt tartásával szerződünk, adatidat csak olyan adatkezelőknek adjuk át, akik jogszerűen és utasításaink szerint jár-nak el, Őket titoktartási kötelezettség terheli minden esetben.

Ha bíróság, vagy hatóság adatot kér tőlünk, azt megfelelő jogszabályi keretek között mindig teljesítjük.

Adatait bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítjuk, megóvjuk azokat a jogtalan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra kerüléstől, módosí-tástól és törléstől.

 1. Ha sérül adataid biztonsága.

Sajnos bármennyire is igyekszünk adataidat megvédeni, előfordulhatnak olyan esetek, amikor rajtunk kívül álló okok miatt, vagy akár a mi hibánkból adataid biztonsága sérül.

Az ilyen eseteket adatvédelmi incidensnek nevezzük.

Amennyiben ilyen incidens éri az általunk kezelt adataidat, úgy az incidenst legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül közöljük a NAIH-hal és megteszünk mindent, ami alkalmas lehet arra, hogy az incidenst és annak következményeit elhárítsuk és ada-taid biztonságát visszaállítsuk.

Ha olyan incidens történt, melyből hátrányod keletkezhet, úgy közvetlenül is értesítünk és igyekszünk megfelelő kompenzációt nyújtani.

Ha az incidens-bejelentésünket követően a NAIH valamilyen okból előírja számunkra, úgy szintén közvetlenül értesítünk.

 1. Facebook és egyéb közösségi oldalak.

A közösségi oldalakon, különösen a Facebook-on való jelenlétünk és az azzal kapcsola-tos adatkezelés célja főként a honlapunkon és alholnapjainkon található tartalmak kö-zösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje, továbbá értesítés aktuali-tásainkról és rendezvényeinkről.

Az érintett közösségi oldalunk követésével önként hozzájárulsz ahhoz, hogy oldalaink tartalma a Te felhasználói felületen is megjelenjen, figyelemmel az adott közösségi oldal felhasználási feltételeire is.

Ha már nem kívánod követni oldalainkat, úgy az adott közösségi oldal felhasználási fel-tételeire is figyelemmel ki tudsz minket követni.

Közösségi oldalakon szereplő adatlapjaidból a megkérdezésed nélkül személyes adatot nem emelünk át adatbázisunkba.

 1. Ha érdekel, a minket érintő jogszabályok pontos szövege is, azok az alábbiak.
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Eu-rópai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tár-sadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tör-vény. (Pktv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 1. Adatkezelési tájékoztatónk módosítása.

Az adatkezelési tájékoztatónkat bármikor módosíthatjuk, de ilyen esetben a módosítás-ról mindig külön értesítünk.

Bízunk benne, hogy a jelen tájékoztatónk alapján miden világos és érthető az adatkeze-lésünkre vonatkozóan, de ha valami nem tiszta állunk rendelkezésedre és elmagyará-zunk bármit.

Budapest, 2018. május 24.