REPUBLIC GROUP

A működő kémia

Amikor egy cég minket választ partneréül, akkor két dolog segíti a döntésében. Egyrészről az egyértelmű tények: a díjak, az ügyfélkör, a referenciák  ̶  a „magukért beszélő” dolgok, másrészről pedig az a bizonyos első benyomás.

Az első benyomás a személyiségen keresztül születik meg, és még ha hajlamosak vagyunk is azt hinni, hogy egy cégnek maximum arculata lehet, az igazság az, hogy egy ilyen szervezet pont úgy rendelkezik személyiséggel, mint az egyes emberek.

A mindennapok atmoszférája, a kollégák attitűdje, a munkához való hozzáállás, a problémák megközelítése, a megoldáskeresés módjai olyan komplex egésszé állnak össze, amit megismerve az ügyfél el tudja dönteni, hogy akar-e velünk dolgozni vagy sem. Kevésbé gyakorlatiasan szólva: működik-e a kémia vagy sem.

A cég és az ügyfél kémiája jóval több mint valami félig ezoterikus lózung. Az úgynevezett „business chemistry” egy létező gyakorlat, afféle önismereti teszt a szervezetek számára. Segítségével könnyebben meg tudják határozni, hogy kik is ők, és milyen szolgáltatást képesek nyújtani a partnereiknek. A Deloitte által kidolgozott rendszerben négy alapvető „személyiségtípust” különböztetnek meg: az úttörőt, az egyesítőt, a segítőt és a vezetőt. Természetesen, ahogy az ilyen személyiségtípusok általában, ezek sem önmagukban léteznek: több-kevesebb jut mindenkinek mindenből; a metódus kidolgozói szerint azonban az a jellemző, hogy általában egy, maximum kettő határozza meg egy-egy cég karakterét.

 
 

Társaságkedvelő, nem vész el a részletekben, spontán, könnyedén vállal kockázatot, alkalmazkodó és fantáziadús. Ezek azok a fő tulajdonságok, amelyek az úttörő típusú szervezeteket jellemzik. Alapvetően az újító szándék jellemzi őket, és minden egyes feladatnál arra töreksznek, hogy olyan úton jussanak el a megoldásig, amilyet más még nem használt. Nem véletlen, hogy az úttörő az egyesítővel és a vezetővel kapcsolódik össze, hiszen aki állandóan új megoldásokon töri a fejét, az érthető okokból nem fog biztonsági játékot játszani. Amikor az úttörő karakter a vezetővel találkozik, létrejön egy olyan szervezet, ahol a „Próbáld meg!” a vezérelv, ahol gyorsan születnek meg a döntések, ahol szívesen vállalnak kockázatot, és ahol nem a hibákra, hanem az erősségekre fókuszálnak. Ez elsőre nyilvánvalóan nagyon imponálóan hangzik, azonban fontos észben tartani, hogy ebben az esetben az újító szellem és a dominancia találkozik, nagy valószínűséggel tehát olyan ügyféllel tudnak majd hatékonyan együttműködni, aki hagyja, hogy vezessék, és mindenestül rábízza magát az ügynökségre.
 

Az eredeti rendszerben „Integrator”-nak nevezett szervezeteknél az a cél, hogy minél többféle nézőpontot, elképzelést tudjanak ötvözni, s a folyamat végén ezek adják ki a számukra és az ügyfél számára is legjobb eredményt. Az ilyen cégek alapvetően tradicionálisak, diplomatikus attitűd, empátia, nagyfokú motiváltság és nonkomformitás jellemzi őket. Közös halmazt általában az úttörő, valamint a segítő típussal alkotnak. Az első kombinációban a két alapkarakter legfőbb jellemzőiből logikusan következik, hogy egy pozitív szemléletű, az emberekben és az ötleteikben egyaránt megbízó, a csapatmunkát preferáló szervezettel van dolgunk, ahol kiemelt jelentőséggel bír az ügyfelekből, az alvállalkozókból és a különböző partnerekből álló kapcsolati háló.
 

Elsőre talán fölösleges ezoterikus hókuszpókusznak tűnhet az egész business chemistry, de csakúgy, mint az egyes emberek esetében az önismeret, a különböző cégek esetében is fontos az a tudás, ami által meg tudják határozni magukat. Az a szervezet ugyanis, amelyik nincs tisztában azzal, hogy mit tud nyújtani az ügyfeleinek, hogy melyik az a megbízás, amelyet jó szívvel és a jövőbeni sikerben bízva el tud vállalni, sosem lesz jó partner, hiszen időről időre, olyan feladatokkal találja szembe magát, amelyekre akár kapacitásbeli, akár képességbeli hiányosságok miatt alkalmatlan. Ez neki is kudarcélmény és az ügyfélnek is csalódás. A segítő típusú ügynökségekhez például nem az évszázad formabontó ötletéért fordulnak, ami vagy bejön vagy nem.  Azért mennek hozzájuk, mert megbízhatóak, módszeresek, figyelnek a részletekre, lojálisak és praktikusak. Önmagában csak a segítő típus karaktereit mutató céggel ritkán lehet találkozni, az esetek többségében az ilyen közösségekben az egyesítő attitűd keveredik a segítő szándékkal. Megbízhatóak, kipróbált módszerekkel dolgoznak, hisznek a „make it happen” alapelvében, és nem hoznak semmilyen döntést hirtelen felindulásból. Vagyis képesek egy olyan cég kialakítására, ahol az ügyfél különösebb rizikó nélkül számíthat eredményre. A világot ugyan nem váltják meg, de nem is ez a céljuk.
 

Ehhez ugye nincs mit hozzáfűzni. Kvantitatív, logikus, fókuszált, versengő, hisz a tapasztalatban és nagyon kíváncsi  ̶  amilyennek a vezetőket alapvetően elképzeljük. Bár érdekes módon létezik olyan mix, amelyben a segítővel találkozik, annak ellenére, hogy a skála két végén vannak. Talán éppen ettől működőképes, hiszen jól kiegészítik egymást. Nem fogadja el kérdés nélkül a hirtelen támadt ötleteket, mindazonáltal értékeli az önállóságot. Nyilvánvalóan sosem fogja kiengedni a kezéből az irányítást, de mindig lehetőséget fog kínálni arra, hogy akinek van egy jó ötlete, az előállhasson vele. Az ügyfél különösebb rizikó nélkül bízhatja rá magát.
 

Ha a Deloitte ábrájából indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy a Republic Groupot a Pioneer és az Integrator közötti területen lehet elhelyezni. Hiszünk a csapatmunkában, és hisszük, hogy fontosak az emberi és szakmai kapcsolatok egyaránt, mert ezek által tudunk előrelépni. Meggyőződésünk, hogy a kreativitás nem más, mint két olyan dolog újszerű összekapcsolása, amelyeket addig egymástól függetlennek tartottunk. Bízunk egymásban és a kollégák ötleteiben, legyenek azok első pillantásra bármilyen meglepőek, ugyanis a siker érdekében muszáj új utakat felfedezni. Fontos számunkra a csapatmunka, mert a legjobb egyéni ötleteket csak együtt tudjuk olyan kreatív stratégiává fejleszteni, amivel mi is és az ügyfeleink is egyaránt elégedettek lehetünk/lehetnek.

Nem gondoljuk, hogy mindenkinek, aki ma kreatív ügynökséget keres a piacon, erre van szüksége, abban azonban száz százalékig biztosak vagyunk, hogy mindenkinek erre van szüksége, aki végül ezért vagy azért bennünket választ.